Τι είναι ο Spiko;

Ο Spiko αποτελεί ένα λογισμικό για κινητά και τάμπλετ, με στόχο την εξάσκηση φωνημάτων, αποτελώντας ένα παιχνίδι παρέμβασης για τις φωνολογικές και αρθρωτικές διαταραχές.
Απευθύνεται σε λογοθεραπευτές αλλά και γονείς καθώς δίνει μια ευκαιρία εξάσκησης των φωνημάτων στο σπίτι.

houseAlt2.png
 

Η εφαρμογή Spiko περιλαμβάνει 5 φωνήματα στόχους (Θ, Δ, Σ, Ζ, Ρ), όπου το κάθε φώνημα χωρίζεται σε 5 ή 6 διαφορετικά επίπεδα.

  • Επίπεδο 1 – Αρχική θέση φωνήματος σε δισύλλαβες λέξεις.

  • Επίπεδο 2 – Αρχική θέση φωνήματος σε πολυσύλλαβες λέξεις.

  • Επίπεδο 3 – Αρχική θέση φωνήματος σε δισύλλαβες λέξεις.

  • Επίπεδο 4 – Αρχική θέση φωνήματος σε πολυσύλλαβες λέξεις.

  • Επίπεδο 5 – Τελική θέση φωνήματος σε δισύλλαβες και πολυσύλλαβες λέξεις.

  • Επίπεδο 6 – Αρχική, μεσαία και τελική (εάν υπάρχει) θέση φωνήματος σε δισύλλαβες και πολυσύλλαβες λέξεις.

 

Κάθε επίπεδο αντιστοιχεί σε μια διαφορετική πίστα. Η πίστα τερματίζεται όταν ο Spiko καταφέρει να ξεπεράσει όλους τους εχθρούς-εμπόδια.

Σε κάθε πίστα υπάρχουν 10 εχθροί-εμπόδια που καθένας εμφανίζει μια λέξη-εικόνα. Το παιδί καλείται να την παράγει. Εφόσον το παιδί πει τη λέξη, ο θεραπευτής ή ο γονέας θα πρέπει να πατήσει ένα από τα δύο ειδικά κουμπιά (που σηματοδοτούν τη σωστή ή λανθασμένη απάντηση). Ο εχθρός-εμπόδιο εξαφανίζεται μόνο όταν ο θεραπευτής ή ο γονέας πατήσει ένα από τα δύο ειδικά κουμπιά.

Κάθε πίστα μπορεί να παιχτεί περισσότερες από μια φορές, καθώς οι λέξεις-εικόνες εμφανίζονται με τυχαία σειρά σε κάθε επανάληψη.

Με την ολοκλήρωση της πίστας καταγράφεται το τελικό σκορ επίδοσης. Έτσι δίνεται η δυνατότητα της ποσοτικής καταμέτρησης της προόδου του παιδιού.

Για αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής, πατήστε το παρακάτω κουμπί για να μεταβείτε στο αναλυτικό βίντεο. 

 

Πόσες εικόνες-λέξεις υπάρχουν;

Σε κάθε πίστα ένος φωνήματος υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός εικόνων-λέξεων όπου περιλαμβάνεται το φώνημα στόχος. Δείτε παρακάτω το αριθμό των λέξεων που περιλαμβάνει το κάθε φώνημα στο Spiko.

 
 
13342.png

Θ

79 εικόνες λέξεις