Οδηγίες Χρήσης

Δείτε στο βίντεο τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής.

 

Πρώτο βήμα – Επιλέγω το φώνημα-στόχο (Μενού Φωνημάτων). Στη συνέχεια, επιλέγω τη θέση του φωνήματος μέσα στη λέξη (Μενού Θέσεων). Πατάω Start.

 

Δεύτερο βήμα – Εξηγώ στο παιδί τα δύο κουμπιά, για να κινήσει τον Spiko.

 

Τρίτο βήμα – Για κάθε απάντηση του παιδιού, χρησιμοποιώ τα δύο ειδικά κουμπιά που εμφανίζονται πάνω αριστερά.

 

Πιο συγκεκριμένα:

23782.png

Πατάω αυτό το κουμπί για κάθε σωστή απάντηση.

Png.png

Πατάω αυτό το κουμπί για κάθε λανθασμένη απάντηση.

 

Τέταρτο βήμα – Δίνεται το τελικό σκορ του παιδιού με τον τερματισμό κάθε πίστας.